bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14 W ŁOMŻY

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży

Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży

ul. Kołłątaja 8, 18 - 400 Łomża

tel: (86) 218-85-52

email: przedszkole14lomza@gmail.com

URL: www.przedszkole14.lomza.pl

Dyrektor przedszkola: Grażyna Kowalewska

Aktualności

Rekrutacja

09.03.2015

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do przedszkoli samorządowych Miasta Łomża będzie odbywała się w dwóch etapach:
- w dniach od 09 marca do 12 marca 2015 r. do godz. 15.00 - przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostaniu ich dzieci w tym samym przedszkolu albo przejściu do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
- w dniach 16 marca do 27 marca 2015 r. do godz. 15.00 - zapisy pierwszy raz idących do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – przyjmowanie dokumentów w placówkach – zgłoszenia składa się w placówce pierwszej preferencji.

Budżet Obywatelski

20.01.2015

Nasze przedszkole w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 zgłosiło projekt "Budowa sceny koncertowej w ogrodzie Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży", który stanie się ważnym obiektem kulturalnym w naszym okręgu i przyczyni się do podniesienia prestiżu naszego miasta. Budowa sceny rozpocznie się we wrześniu 2015r.

Rekrutacja 2014/2015

12.03.2014

Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży rozpoczyna nabór dzieci na rok szkolny 2014/2015. Od 10 do 21 marca 2014r. odbywać się będzie rekrutacja dla dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola. Natomiast od 24marca do 04 kwietnia rozpocznie się nabór dla dzieci po raz pierwszy rozpoczynających edukację przedszkolną.

Wyniki kontroli po przeprowadzeniu ewaluacji całościowej

26.02.2013

Kontrola przeprowadzona została w dniach 18-12-2012 - 02-01-2013 przez panią Dorote Szymonowicz oraz pana Witolda Gronostajskiego - wizytatorów do spraw ewaluacji z Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Kontrola dotyczyła ewaluacji zewnetrznej przedszkola i polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji :

o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkołylub placówki ,
o procesach zachodzących w szkole lub placówce ,
o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy
z rodzicami uczniów ,
o zarządzaniu szkołą lub placówką.Opublikował: Grażyna Kowalewska
Publikacja dnia: 05.02.2012
Podpisał: Grażyna Kowalewska
Dokument z dnia: 01.02.2012
Dokument oglądany razy: 25 115